В помощ на председателите на синдикалните организации, КНСБ изготви указания за прилагане на 55 ПМС (за изплащане на компенсации на работни заплати при извънредното положение). Указанията можете да видите в приложеният файл.