Във връзка с извънредната ситуация в държавата, синдикатите в ЕСО ЕАД декларираха пред ръководството на дружеството готовността си да оказват максимално съдействие  за гарантиране безаварийна работа на електроенергийната система.  Писмото можете да изтеглите от тук.