Синдикалната организация на НСФЕБ-КНСБ в Топлофикация „Перник“ след 3 години прекъсване възстанови членството си на 12 март 2020 год. На проведеното събрание  бе избрано ново ръководство на организацията с председател Юлиан Георгиев и секретари: Георги Трохаров, Пламен Зафиров, Емил Славов и Емил Младенов. Ръководството на синдиката подготвя своите предложения за нов КТД, които ще обсъди с работодателя.