Уважаеми колеги енергетици,

Тридесет години не са много, но не са и малко. „Какво определя идентичността на един народ? Неговото минало, настоящето му,

бъдещето? Откъде сме тръгнали? Накъде отиваме? Защо сме такива?“

Това са въпроси, които младите хора все си задават, по-възрастните преглъщат отговорите им, а по-мъдрите вече не търсят отговори…

Важното е онова, което е днес. Важни сме ние, такива, каквито сме днес. Важен е светът, който е днес… А това е само един миг…

И е миг под смълчания поглед на времето на 30-годишната ни история.

Днес, НСФЕБ като  част от голямото  семейство КНСБ  следва  предизвикателствата на времето, в което живеем   и реализираме високи цели за европейска интеграция, за изграждане на отговорни млади специалисти във всички области.

Днес, разбира се  има и своите проблеми и се опитваме да се справим с тях…

Днес, КНСБ празнува своя юбилей. Да сме живи и здрави! Да сме вдъхновени и разгърнати, за да можем да бъдем Днес!

Честит празник! Честит Юбилей!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

инж.Божидар Митев