Новият КТД договорен между представители на синдикалните организации и мениджмънта на компаниите от групата на EVN България по време на преговори проведени през ноември 2019 г.,  е подписан на 18.12.2019 год. с двегодишен срок на действие.