Председателят на НСФЕБ-КНСБ инж.Божидар Митев писмено запозна председателя на КЕВР доц. Иван Иванов и комисарите – членове на Регулаторната комисия с неефективно протичащите преговори за първи КТД в Комисията. С  писмото можете да се запознаете тук.