Приключиха предварителните преговори между национално представителните браншови синдикални структури– Национална федерация на енергетиците – КНСБ, представлявана от председателя Георги Петров, Ф „Енергетика“ – Подкрепа, представлявана от – Димитър Чалъков,

Независима синдикална федерация на енергетиците – КНСБ, представлявана от председателя инж. Божидар Митев и СО на „Асоциация на демократичните синдикати“ в предприятие „Язовири и Каскади, представлявана от Христо Колдашки – председател, и НЕК ЕАД представлявана от изп.директор Иван Йончев.  На 18 декември 2019 год. между национално представителните синдикати и  мениджмънта на НЕК ЕАД , бе подписан КТД с двегодишен срок на действие.