На 13.11.2019 г. финализираха преговорите за подписване на КТД в Дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА. КТД е подписано с подобрени параметри, като действието му е от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.