Към списъка с търговски обекти, които дават намаления между 5 % и 50 % за членовете на КНСБ, се присъедини и услугата Andjoy от Содексо.

 На страницата в сайта на КНСБ / http://www.knsb-bg.org/  можете да откриете актуализираната  информация и изтеглите:

новото Заявление за използване на спортни услуги към Содексо, новото смарт приложение на Содексо – вече   Andjoy  и   промените в информационната бланка за придобивките на членовете на КНСБ.