Уважаеми колеги,

Президентите на КНСБ, КТ „Подкрепа“, и техните индустриални федерации обявиха на 8 октомври 2019 год. началото на   Национална акция на работеща България „Заедно да защитим труда си!“. Целта е да се съберат поне 100 000 подписа, с които да

се сложи ред и да се увеличи заплащането за нощен труд, да се въведе сумарно изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем режим на работа, да се гарантира реалното заплащане на извънредния труд.

За изразяване на личното категорично искане за промяна в трудовото законодателсто, ИК на НСФЕБ призоваваме синдикалните членове и всички български граждани солидарно да подкрепим  със своя подпис  в приложената Подписка „НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ”  във всички сектори на икономиката на България с настояване за промяна в трудовото законодателство:

  • за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение като функция от МРЗ за страната;
  • за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за
    производства с непрекъсваем /непрекъснат/ технологичен режим на
    работа;
  • за гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време и увеличаване на заплащането му на 75% /в почивни дни/ и 100% /на официални празници/;

ИК на НСФЕБ-КНСБ призовава за даване гласност и разясняване на исканията отразени в подписката и предлага,  в срок до 1 декември 2019 год., да изпратите по електронната поща nsfeb@abv.bg  в Централата на Федерацията сканирани попълнените подписки.

Подписката можете да изтеглите от тук.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

                                                                Инж.Божидар Митев