Във връзка с предстоящите мести избори, КС на КНСБ прие на 24.09.2019 год. своя специална позиция, с която можете да се запознаете тук