На 29 юли 2019г. в КНСБ ще се проведе среща с г-жа Фандъкова, на която ще се отчете   изпълнението на подписаното през 2015г. споразумение за сътрудничество  и евентуално ще се обсъди подписване на ново такова. Предварителното становище на председателя на НСФЕБ-КНСБ можете да видите тук.