На 04 април 2019 год. в КЕВР бе учредена  синдикална организация към НСФЕБ-КНСБ. На събранието присъстваха 18 служители на КЕВР, както  и председателят на Федерацията – инж.Божидар Митев и гл.юрисконсулт Стойчо Кръстев. Избрани бяха ръководни

органи на организацията. За председател бе избрана г-жа Петя Андонова, а за секретари Радослав Наков и Грета Дечева. Добре дошли и на добър час колеги!