След няколкократни срещи на ръководството на ЕСО ЕАД и представителите на синдикалните организации в дружеството, в изпълнение на договореностите в Колективния трудов договор, страните се споразумяха за:

  • Нова средна брутна работна заплата за

    „Електроенергиен системен оператор” ЕСО ЕАД;
  • Бъдещо увеличение на основните месечни трудови възнаграждения по индивидуален трудов договор на работниците и служителите в ЕСО ЕАД от месец юли при изпълнение на определени условия;
  • Изпълнение на процеса на информиране и консултиране по отношение на предстоящото въвеждане в експлоатация на опорни пунктове и поетапно преминаване на обекти собственост на дружеството, на дистанционно управление.