На 15 февруари 2019 год. Синдикалната организация на Енерго-Про – регион Шумен проведе делегатско събрание, на което единодушно бе взето решение организацията в състав от 161 члена да се завърне в НСФЕБ-КНСБ. 

Делегатите избраха своя синдикален комитет, в чиито

състав влизат колегите: Димитър Иванов Димитров –Щумен, Гален Пенев Желев – МИР Нови пазар, Стоян Желязков Кайков – МИР Смядов, Янчо Пенев Янчев – МИР Каолиново, Росен Йорданов Стойков – МИР Хитрино, Светла Василева Василева – ОСТБИ, Свилен Димитров Хаджиев – КМ и СТИ  и Стоян Йорданов Стоянов – МИР Велики Преслав.

 За председател на организацията бе избран инж. Димитър Иванов Димитров.

Избрана бе и финансово ревизионна комисия с председател Баязит Исмаил Риза и членове Даниела Любенова Янкова и Цветомир Иванов Вълчев.

 В социалния диалог и договаряне на КТД, допълнителни споразумения, приложения и протоколи в   Енерго-Про,  Синдикалната организация на НСФЕБ – КНСБ ще се представлява  от инж.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, Свилен Хаджиев и Баязит Риза.