На 5.10.2018 год. национално представителните организации на работниците и служителите:КНСБ, КТ“Подкрепа“ и ИА „Главна инспекция по труда“, с гарант Министъра на труда и социалната политика подписаха Споразумение за сътрудничество. Писмото на КНСБ можете да видите тук, а споразумението тук.