Уважаеми колеги,

            През последните месеци сме свидетели на поетапно  увеличение на цените на парното, тока, водата, бензините, и на хранителни стоки от първа необходимост. Този ценови удар догонващ европейските

ценови равнище, ако не е съпроводен с подобаваща компенсация на трудовите възнаграждения ще се понесе тежко от работещите хора. Проблемът е изключително болезнен на фона на нарастващия обхват и дълбочина на бедността, на огромните социални неравенства и невъзможността да се постигне чувствителен ефект от така широко прокламираната, догонваща политика по доходите спрямо средноевропейските равнища.

            Заплащането на труда и доходите на населението са приоритет номер едно в Програмата на Конфедерацията през изминалия и през настоящия мандат.

            КНСБ провежда електронно допитване за отражението на ценовото увеличение върху състоянието на доходите и нагласите на работниците и служителите за участие в национални, браншови и регионални протестни действия.

            Затова ви молим да се включите в електронното допитване, като до 20.10.2018 год. попълните анкетната карта и я изпратите в Централата на Федерацията.

            Електронният формат на анкетната карта е достъпен в следния адрес:

 

http://knsb-bg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0/4888-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82