Свидетели сме на това, как някои работодатели позовавайки се на Регламент /ЕС/ 2016/679 се опитват да създават пречки за нормалната организация на синдикалната дейност в предприятията.

Във връзка с

получаваните от структурите на КНСБ сигнали, президентът Пламен Димитров информира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/.

Отговорът на КЗЛД можете да изтеглите от тук.