От 25.05.2018г., за Република България влезе в сила новия Регламент /ЕС/679/2016, с който всички юридически и физически лица ,включително и синдикалните формирования , са задължени да прилагат нови европейски правила относно съхраняването, обработването и

предоставянето на категориите лични данни, с които им се налага да работят.

В тази връзка, Централата на НСФЕБ–КНСБ изготви проект за „Вътрешни правила на НСФЕБ-КНСБ за администриране на личните данни“, който бе приет на заседание на Изпълнителния комитет, а по-късно и на заседание на  Федералния съвет.  Приложенията към Правилата са качени в закритата част на сайта. Правилата приети от ФС на НСФЕБ можете да изтеглите от тук