Във връзка с предстоящото обсъждане на промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/, НСФЕ-КНСБ и ФЕ Подкрепа внесоха съвместно предложение до министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и председателя на Комисията по енергетиката в Народното събрание г-н

Делян Добрев. С писмото се предлага   преоценка на някои от санкциите предлагани на енергийните дружества, при непрецизно изпълнение на лицензионните им задължения. Писмото можете да видите тук.