По повод продължаващите нарушения на КТ и пълното отсъствие на социален диалог в енергийните дружества собственост  на г-н Христо Ковачки, НСФЕБ-КНСБ и ФЕ „Подкрепа“ внесоха заедно писмен сигнал до директора на И.А.Главна инспекция по труда г-жа

Румяна Михайлова. Сигнала можете да видите тук.