В последно време национално представителните работодателски организации „отново тръбят „ за „далаверите” в българската енергетика. Едно твърдение, което ние също сме изричали, но винаги сме посочвали конкретните извършители. Да, безспорен

факт са зле функциониращия свободен електроенергиен пазар и спекулативното поведение на някои търговци на електроенергия. Да, налице са деформации на  уж ”свободния” пазар на електроенергия, които са в резултат на непълната нормативна уредба  и липсата на опит на участниците в пазара. Да, безспорно е необходимо разширяването на контролните правомощия на енергийния регулатор, който да следи и санкционира спекулативното поведение на пазара. НСФЕБ винаги сме изразявали своите резерви към някои безпринципни и произтичащи от конкретния бизнес интереси твърдения на четиримата „големи” в работодателските организации. Заявявали сме и че не приемаме близко партньорство с тези, които непрекъснато хулят българската енергетика и работещите в нея и са основни виновници за ниските заплати на работещите хора в страната. Предлагаме на вниманието една съвместна позиция на КНСБ и Подкрепа, разработена и приета от лидерите на индустриалните федерации на двете конфедерации. Позицията можете да видите тук.