Традиционно добрият диалог в ЕВН отново има своя резултат. Днес, 20 декември 2017 год. председателите на национално представителните синдикати и работодателя подписаха нов КТД за групата дружества в България. Срокът на договора е за периодът 1.01.2018 год. до 31.12.2019 год.