Българска браншова камара на енергетиците /ББКЕ/ и синдикатите от енергийния сектор отправиха искане до министъра на труда и социалната политика за разпростиране на Браншовия колективен трудов договор /БКТД/. Искането можете да видите тук.