На 11 декември  2017 г. в х-л „Самоков“- к.к. „Боровец“ , бе проведено редовно заседание на Федералният съвет на НСФЕБ-КНСБ. Инж. Митев – председател на НСФЕБ-КНСБ  обобщи ситуацията и събитията от периода между двата последни ФС. Информира, че са подписани нов БКТД и КТД в повечето от дружествата.  

Подчерта, че има окончателно решение на ВАС по казуса за присъединителната вноска, заслугата за което е на главен юрисконсулт Стойчо Кръстев, на кого беше връчен почетен знак на Федерацията. 

Обърна специално внимание на предизвикателствата пред българската енергетиката.

Информира, за повишеното социално напрежение в ТЕЦ Бобов дол и Т-я Перник.

 Председателят направи анализ за организационното състояние на НСФЕБ и предложи ефективни действия подобряването му в синдикалните организации на ЧЕЗ.

Федералният съвет взе своите Решения: Председателят на Федерацията съвместно с представителните синдикати от енергийния сектор и Българска браншова камара на енергетиците  /ББКЕ/  да отправят искане до министъра на труда и социалната политика за разпростиране прилагането на  Браншовия колективен договор /БКТД/ от работодателите на предприятия в бранша; При липса на сътрудничество и адекватни действия  от страна на   г-н Ковачки за ТЕЦ „Бобов дол” и Т-я „Перник”, писмено да бъде уведомена Инспекцията по труда; Синдикалните представители в ЧЕЗ Разпределение-   Цветомир Кацарски и Николай Миков да организират и  проведат отчетно-изборни събрания в синдикалните организации /СО/ на: ЧЕЗ Разпределение Перник, Логистика Дупница и Дирекция мерене София област. При заявена ангажираност на председателите на СО, събранията да се проведат и при тяхно отсъствие и на тях да се изберат  председатели и работни  органи в съответствие с Устава на НСФЕБ. Да   проведат събрание с  председателите в регион Благоевград и изберат  координатор за региона, с оглед  преструктурирането на ЧЕЗ България; ФС препоръча на ЦКК финансова ревизия на структурите на организацията в ЧЕЗ България, като наличните средства се разпределят между ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро пропорционално на броя на прехвърлените към тях членове.

След закриване на заседанието, бяха проведени  заседания по секторни групи, на които бяха обсъдени текущи въпроси и проблеми в организациите.

Вечерта участниците във Федералния съвет с тържествена вечеря отбелязаха наближаващите Коледни и Новогодишни празници.