На 29 ноември 2017 год. в гр.София, на основание чл.51б от КТ  между Българска браншова камара на енергетиците /ББКЕ/ и синдикатите НФЕ-КНСБ, ФЕ – Подкрепа, НСФЕБ – КНСБ и Ф „Атомна енергетика“ – Подкрепа  сключиха Браншов колективен

трудов договор /БКТД/ за периода      29 ноември 2017 год. – 29 ноември 2019 год. БКТД можете да изтеглите от тук.