180 млн. работници по света подкрепят българските синдикати срещу агресията на работодателите

Над 180 млн. работници по света защитиха българските синдикати от недопустимата агресия на лидерите на работодателски организации у нас. В съвместно писмо лидерите

на МКП Шарън Бъроу и на ЕКП Лука Визентини изразяват конкретната си подкрепа за КНСБ и КТ „Подкрепа“ срещу „безотговорното и непрофесионално отношение на българските рабодотатели към социалния диалог“.

Подобна атака в медиите може да доведе до небивало напрежение, разрушаване на социалния диалог в страната и противоречи на всички правила на Европейския съюз и Международната организация на труда, пишат в писмото си най-големите лидери на синдикалното движение по света.

Изразяваме пълната си подкрепа за КНСБ и КТ „Подкрепа“ и се надяваме, че световните бизнесорганизации ще заклеймят това недопустимо поведение на техни членове, каквито са българските рабодотателски организации, се казва в писмото на Шарън Бъроу и Лука Визентини до президентите на двете най-големи представителни организации на труда у нас Пламен Димитров и Димитър Манолов.

 

Международната конфедерация на профсъюзите е най-голямата синдикална организация в света. Тя представлява 181 млн. работници от 163 държави.

 

Европейската конфедерация на профсъюзите е гласът на над 60 млн. работници от 39 държави на стария континент и е най-голямата представителна организация на хората на труда в Европейския съюз.

 

Припомняме, че преди седмица КНСБ и КТ „Подкрепа“ сезираха всички международни институции за нечуваната агресия на ръководителите на национално представителните работодателски организации срещу социалния диалог и хората на труда в България.

Писмото с апел за подкрепа и реакция беше адресирано до Международната организация на труда, МКП, ЕКП, Европейската комисия, Европейският икономически и социален съвет, както и световните бизнесорганизации, в които членуват българските работодатели. Копие от него бе изпратено и на премиера Бойко Борисов и вицепремиера Валери Симеонов.

Подобно поведение не бива да се подминава с мълчание. Не само, защото руши авторитета на България на прага на първото европредседателство. А защото охулва утвърдени европейски ценности и инструменти на социалния мир, разпалва вражди и призовава предприятията и техния мениджмънт към война със синдикатите и техните организации, се казваше в писмото на двата синдиката.