Юристи на КНСБ коментират новите текстове приети с промените на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Промените са във връзка със сумираното отчитане на работното време и ще влязат в сила от 01.01.2018 год. Коментара можете да изтеглите от тук.