Уважаеми колежки и колеги  енергетици от НСФЕБ,

По повод професионалният ни празник, приемете  моите и на ИК на НСФЕБ – КНСБ пожелания за здраве.

Здраве, за да продължите да изпълнявате все така отговорно и всеотдайно професионалните си задължения.

Благодарим ви за съпричастността  към трудната и отговорна професия на енергетика   Всички ние се ръководим от съзнанието, че от нас зависи светлината и топлината на хората. А за това е нужна компетентност, отговорност и екипност.

Благодарим ви за това, че работите с чувство за отговорност и за взаимопомощ, със сила и амбиция, които ви  помагат да се справяте в критичните ситуации по време на професионалния ви път.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Председател на НСФЕБ-КНСБ

инж.Божидар Митев