На 12 юни 2017 г. в к.к. „Зл.пясъци“ – Варна, х-л „Лилия“, бе проведено редовно заседание на Федералният съвет на НСФЕБ-КНСБ. Председателят на Федерацията инж.Божидар Митев представи новоизбраните ръководства на синдикалните организации; изказа благодарност и

награди с грамота колегите включили се активно в организацията и провеждането на 4-тия Конгрес и направи анализ за организационното състояние на НСФЕБ. Федералният съвет обсъди и прие отчета на бюджета за 2016 год. и  плана  за 2017 год. ;  Прие новият Изпълнителен комитет на НСФЕБ да се състои от 11 члена: инж.Божидар Митев – председател, инж.Милена Анева-зам.председател – ТР София и членовете: Боян Цеков-ЕСО МЕР Монтана, Марина Митова-ЕСО ЦУ, Борислав Стоянов-ЕСО МЕПР Ловеч, Тодор Василев – ТЕЦ Бобов дол, Николай Миков – ЧЕЗ Разпределение София област, Диана Доростолска – Енерго-про Варна, Христо Петров – ЕВН Електроразпределение Юг, Цветомир Кацарски – ЧЕЗ Разпределение район Плевен и Атанас Калинов – ЕВН Електроснабдяване Пловдив. ФС упълномощи инж.Божидар Митев да регистрира в СГС промените в резултат на решенията на 4-тия Конгрес и ФС. След закриване на заседанието, бяха проведени  заседания по секторни групи, на които освен текущи въпроси и проблеми в организациите  , бяха избрани и представителите на съответните дружества в КСС. За ЕВН – Христо Петров, Атанас Калинов, Росица Соколова и Иван Стоилов; за ЧЕЗ Разпределение: Николай Петков, Цветомир Кацарски и Станислав Любомирски, за Енерго-про Диана Доростолска и за ЕСО Борислав Стоянов. Вечерта участниците във Федералния съвет с тържествена вечеря отбелязаха празника на енергетика.