Уважаеми колежки и колеги членове на НСФЕБ,

Днес всички ние сме на 27 години!

На толкова години е нашата обща организация НСФЕБ. Всички ние сме различни по своему, но вярвам и че сме обединени от общи ценности и

цели. Нека заедно направим така, че да бъдем още по единни и силни!

Честит празник!

Божидар Митев