На 12 април 2017 год, в „ Парк-хотел Москва”  се проведе четвъртият редовен Конгрес на Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ). Гости на Конгреса бяха:

председателят  на УС на ББКЕ – Димитър Шевиков, президента на КНСБ – Пламен Димитров, вицепрезидентите д-р Иван Кокалов и Пламен Нанков, председателите на ФНСМ-Валентин Вълчев и на НФТ”Химия и индустрия” Красимир Кръстев, както и зам. председателите на СФ”Металици”- Ренета Петрова, на ФСЗ – Слава Златанова, на ФНСОЛП – Валентина Кацарска и други.

В отчетният доклад инж.Божидар Митев посочи, че през пролетта на 2014 г., съвместно с бизнес организации, чиито конкретни интереси в много отношения са се разминавали с тези на потребителите на електро и топлоенергия и съвместно с работодателски структури и доказани експерти от бранша,  НСФЕБ е била единственият синдикат, който се е доказал, като активен участник в професионалния дебат и в инициативата „Да спасим енергетиката“.

Но и сега – две години и половина по-късно, енергетиката ни все още няма ясна и конкретна „Енергийна стратегия“, всички решения продължават да се взимат така, че да се отговори на моментната необходимост. 

Председателят на НСФЕБ каза, че трябва най-сетне да се изготви ясна национална, комплексна стратегия и концепция за развитието на енергетиката в дългосрочен план. Тази концепция следва да се превърне в закон, достатъчно защитен, за да не може да се променя при всяка смяна на правителство или лобистки натиск в парламента. Освен това и съпътстваща нормативна законова база трябва да се допълни и конкретизира в съответствие с тази стратегия.

Тъй като енергетиката е сложен бизнес с много сложни и скъпи последици от възможни грешки, МЕ и КЕВР трябва да имат достатъчно експертен потенциал за това. Необходимо е да се осигури законово независимостта на КЕВР, което да осигури изпълнението на стратегията през годините без възможност за намеса от страна на сменящите се правителства и различни лобистки и корупционни въздействия.

Ситуацията в българската енергетика налага и изисква от НСФЕБ такава политика и такова поведение, които ефективно да могат да се противопоставят, ако е необходимо и с радикални действия при защитата на правата и интересите на трудовите хора.

Божидар Митев посочи, че заедно с другите синдикати в енергетиката и с колегите от КНСБ ще се търси начин да се запази българския въгледобив и термичните централи и ще се води борба за по-добро и справедливо заплащане на труда.

В своето приветствие лидерът на КНСБ – Пламен Димитров благодари на  председателя на НСФЕБ – Божидар Митев за неговата компетентност и професионализъм, както и на председателите на синдикални структури за усилията им да съхранят единна и сплотена Федерацията си.

Делегатите на  ІV Конгрес на НСФЕБ-КНСБ, избраха за председател на Федерацията инж.Божидар Митев. За председател на ЦКК бе избрана инж.Наталия Ангелова и за членове Петко Нейчев, Здравко Младенов и Мария Матеева.