По вина на Работодателя в ЧЕЗ беше провалено заседанието на Комисията за социално сътрудничество /КСС/. Писмената редакция на председателя на НСФЕБ можете да видите тук. Притеснени от

създадената конфузна ситуация, представители на Работодателя правят всичко възможно да осигурят до края на деня присъствието на подписващия от името на НСФЕБ инж.Цветомир Кацарски. А дали ще има нещо годно за подписване? Едва ли!