Искрено поздравявам почти всички колеги, които добре се ориентират  за случващото се в ЧЕЗ. Вярна е и преценката ви, че предложението на назначената от Работодателя работна група напълно се разминава с

интересите на работещите в ЧЕЗ. Всички ние нито за момент не сме приемали за истина твърденията на чешкия мениджмънт, че компанията няма намерение да се оттегля от България.

Поради това винаги сме изисквали от представителите ни в КСС да не отстъпват  от договореностите ни с г-н Плескач за действия в посока преодоляване изоставането на работните заплати в групата дружества. Разбира се, не бихме били българи, ако сред нас нямаше и такива, които се опитват гласовито да „припяват” на Работодателя. За тях ще говорим, като му дойде времето. А сега нека бъдем твърди и неотстъпчиви  до крайната победа!

Прилагам любопитна публикация на в-к „24 часа”, която можете да видите тук.

Б.Митев