На 08.03.2017 год. синдикалните организации в ЧЕЗ „Разпределение” АД и ЧЕЗ България внесоха писма с конкретно предложение за ръст на работните заплати в двете дружества. Писмото можете да видите тук.

На 17.03.2017 год. от името на синдикалните организации на НСФЕБ-КНСБ беше внесено ново допълнително писмо, касаещо етапа на процедурата по преговорите на спорните въпроси за работните заплати през 2017 год. Писмото можете да видите тук