Уважаеми колеги,

Мисля, че заедно успяхме сериозно да притесним вашия Работодател.  След година и половина  „тупкане на топката“ той се разбърза. Вероятно утре

на вас вече ще ви си обещават „реки от мед“. Друг е въпросът, дали ще имате възможност дори само да близнете от медеца.

            Ето така например, разбираме че Той най-после е възприел нашата идея за ликвидиране на бонусната система, като несправедлива и зле работеща, и присъединяването на тези средства /вашите пари!/ към основните ви заплати. Само че това Работодателят предлага да се случи от 1 юли 2017 год.?! В следващите две години Работодателят предвижда средното увеличение на основните месечни заплати за основния персонал, заедно с годишната инфлация, да бъде средно около 3,5% годишно. И то при продължаващи много сериозни рестрикции  по отношение на броя на заетите!

            Утре разбира се, на вас може да ви бъде представено някое по-прилично от наша гледна точка предложение, но вероятно ще чакаме, както казвам аз, „от умрял писмо“, защото към 1 юли 2017 год. ЧЕЗ може да не бъде вече ЧЕЗ!!!

            Вие разбира се колеги, не бива да не се отзовете на поканата на Работодателя си. Но странното за мен е, че в писмото на Работодателя не са изброени всички поканени от НСФЕБ и КНСБ. На самата среща при необходимост някой от вас трябва да заяви, че сте принудени да напуснете в 10,15 часа, тъй като сте поканени на  работна среща в КНСБ от 11. 00 часа, за която Работодателя отдавна е информиран.

            Ако е необходимо ще поясните и че едно възпрепятстване от страна на Работодателя е сериозно нарушение на КТ и колективните договорености в бранша.

            Вероятно ще има и синдикалисти, които ще ви убеждават, че един колективен спор е нежелан и че трябва да се прояви разбиране към проблемите на „добрия“ Работодател. Предлагам ви да не влизате в безсмислени спорове с хора, които са достатъчно мотивирани да правят това.

            Просто си направете своите изводи!

            До скорошна среща!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

инж.Божидар Митев