По инициатива на НСФЕБ, на 17.02.2017 год. в сградата на КНСБ се проведе среща на представителите

 на синдиката  с г-н Карел Клусак- председател на Европейския работнически съвет на  ЧЕЗ Груп и г-н Карел Крал-регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

На срещата, председателствана от инж. Божидар Митев – председател на НСФЕБ-КНСБ, присъстваха и:  г-жа Елка Арнаудова-зам.председател на НФЕ-КНСБ, Здравко Манолов , Георги Марков, Николай Миков, Станислав Любомирски, Цветомир Кацарски, Петър Томов, Георги Кирилов.

Срещата протече интензивно, с активно участие от страна на синдикалните представители.

Разговорът беше напрегнат дори конфликтен.

От синдикатите беше изразено мнение, че вина за крайното изостряне на взаимоотношенията между работодателите и синдикалните организации носи единствено  местния мениджмънт.  Дадоха се и примери за множеството манипулации от страна на Работодателя и проблемите породени от тези действия.

Представителите на НСФЕБ пределно откровено предупредиха Работодателя за готовността на работещите в ЧЕЗ за ефективни  стачни действия.  

Предупредиха и че една стачка чувствително би намалила цената на акциите на ЧЕЗ в България при евентуалната им продажба.

Предупредиха и че не са настроени да правят компромиси при доказаното огромно изоставане на работните заплати в групата дружества.

Г-н Клусак  увери участниците в срещата, че ще запознае ръководството на ЧЕЗ в Прага с проблемите на дружествата в България.  Г-н Крал пое ангажимент за конкретни предложения, които ще представи на 27.02.2017 год.

На Работодателя беше поставено и изискването в срок до 27.02.2017 год. да представи обективна информация за началните основни заплати на различните длъжности в групата дружества и да предложи негова визия за увеличение на работните заплати в най-кратък срок. С оглед недобре функционираща бонусна система, представителите на НСФЕБ-КНСБ предложиха средствата предвидени за нея да бъдат добавени в основните заплати и едва тогава получената база да бъде сравнявана с началните основни заплати в другите енергийни дружества в бранша.

До цитираната по-горе дата представители на НСФЕБ-КНСБ, няма да участват в никакви срещи и форуми, организирани от Ръководството на ЧЕЗ.

 

                                                                  Централата на НСФЕБ-КНСБ