Протоколът от проведеното заседание на ИК на 15 февруари 2017 год. е на прикачения фаил.