Председателят на НСФЕБ-КНСБ инж.Божидар Митев предложи основните проблеми за обсъждане на

предстоящата среща с мениджмънта на ЧЕЗ в Прага да бъдат:  ниското заплащане, голямото текучество и недостатъчност на основния персонал и като резултат от първите два проблема – все по-слабата квалификация и професионализъм на работещите в ЧЕЗ. Повече за кореспонденцията може да прочетете тук.