По обективни причини насрочената среща се отложи. Вижте писмото на инж.Божидар Митев тук