На проведеното поредно заседание на Федералния съвет / 12.12.2016г./ вицепрезидента на КНСБ – г-н Пламен Нанков докладва за предстоящо  обучение на новоизбраните председатели на основни синдикални

организации, членовете на синдикалните комитети, на стачни комитети и преговорни екипи, участващи в  процеса на КТД. Прикаченото писмо на г-н Нанков за базово обучение на новоизбрани председатели на синдикални организации можете да видите тук