Във връзка с безрезултатните преговори за нови работни заплати в ЧЕЗ – Груп България, председателят на НСФЕБ информира председателя на Европейския работнически съвет за конфликтната ситуация в дружествата от групата. Писмото до г-н Карел Клусак можете да прочетете тук.