Национално представените федерации в сектор „Енергетика“ направиха предложение до изпълнителните директори на  БЕХ ЕАД и на ЕСО ЕАД за увеличаване възнагражденията на работниците и служителите на ЕСО ЕАД. Писмото е в прикачените файлове: 1 и 2