На 11 и 12 декември 2016 год. в хотел „Балкан” – к.к. „Чифлика”- Троян  бяха проведени заседания на: Изпълнителния комитет/ИК/ и  разширено заседание на Федералния съвет /ФС/ на НСФЕБ. По време на заседанията бяха обсъдени :

дейността на Федерацията след проведения съвет през месец юни 2016 год.; организационно укрепване структурите на НСФЕБ, както и предстоящи задачи, отговорности и задължения на ръководствата на синдикалните организации в НСФЕБ; хода на отчетно-изборната кампания в структурите на НСФЕБ и подготовката на Четвъртия конгрес на Федерацията; резултатите от извършените проверки  в синдикалните организации от ЦКК.

Обсъдено и прието бе предложението за избор на делегати за Осмия конгрес на КНСБ.

На работните срещи по секторни групи на: топлофикационните дружества, на ЕРД-ва и на представителите от структурите на ЕСО ЕАД бяха обсъдени конкретните проблеми и набелязани мерки за решаването им.