На 3 ноември 2016 год. в   Централата на  НСФЕБ-КНСБ проведе заседание Изпълнителният Комитет на Федерацията. Председателят инж.Божидар Митев направи обзор

за текущите и предстоящи задачи като: Позицията НСФЕБ и тази на КС на КНСБ за състоянието на енергетиката; организационното състояние на синдикалните организации и  хода на отчетно изборната кампания  във Федерацията. Членовете на ИК докладваха за   хода на преговорите за нови работни заплати. След обсъждане ИК взе решение Федералния  съвет на НСФЕБ да бъде проведен на 11,12 и 13 декември 2016 год. в к-с „Чифлика”-Троян. Утвърдени бяха и рекламните материали за 2016/2017 год.