Координационният съвет на КНСБ, на своето заседание на 21.10.2016 год., прие позиция за състоянието на българската

енергетика и необходимостта от предприемане на спешни мерки за дългосрочно развитие на отрасъла. Същата е изпратена на министър председателя г-н Бойко Борисов и министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. Позицията на КС на КНСБ можете да изтеглите от тук и тук