На 19 август 2016 год. в сградата на КНСБ беше учредена синдикална организация на НСФЕБ-КНСБ в ЧЕЗ  Дирекция „Управление на мрежата”.

В събранието взеха участие 21 колеги, като представители на работещите в дирекцията, както  и председателя на Федерацията – инж.Божидар Митев. Избрано беше  ръководство на синдикалната организация: председател-Людмил Цолов и секретари: Здравко Манолов, Цветан Сопотски, Владимир Дреньовски и Добромир Василев.