На   13 юни 2016 год.в к.к. „Зл.пясъци” – Варна, х-л „Лилия” бяха проведени заседания на Изпълнителния комитет/ИК/ и  разширено заседание на Федералния съвет /ФС/ на НСФЕБ….

 

 Участниците в заседанието на ФС обсъдиха: дейността на Федерацията след заседанието на Федералния съвет проведен през месец декември 2015 год. и мерки за организационно укрепване структурите на НСФЕБ. Обсъдени и приети бяха отчета за извършените разходи по Бюджета за 2015 год.и проект на Бюджета на Федерацията за 2016 год.

Насрочен бе IV Конгрес на НСФЕБ за 21 април 2017 год. Избрани  бяха комисиите за организацията и провеждането на Конгреса. Утвърдено бе представителството на делегатите по дружества, нормата на представителство на основните членове и срока за провеждане на отчетно-изборната кампания в структурите на Федерацията. Изпълняващият  длъжността председател на ЦКК г-жа Наталия Ангелова направи отчет за извършените проверки от ЦКК по места и направените констатации и предписания.  

На проведените работни срещи по секторни групи: на топлофикационните дружества, на ЕРД-ва и на представителите от структурите на ЕСО ЕАД бяха обсъдени конкретните проблеми.

Вечерта  на участниците във ФС протече под знака на предстоящият празник на енергетиците.

От тук можете да изтеглите: Решениятасписъка на основните синдикални организации членове на НСФЕБ излъчващи свои делегати по право за конгреса на федерацията и работните комисии за подготовката на Конгреса.

Решенията на ФС на НСФЕБ са публикувани и в папка „Документи”- „Решения на ФС”.