Уважаеми колеги,

Вие сте хората, на които обществото дължи  уважение за професионализма, с който изпълнявате своите задължения, за да доставите така необходимата светлина и топлина на всички…

Независимо от тежките метеорологични условия и критични ситуации, в които често се налага да работите, Вие спомагате за  стабилността и развитието на енергийния сектор в страната.
Поздравявам Ви с Деня на енергетика!

Бъдете живи и  здрави, приятели – Вие и Вашите близки!

 

Пожелавам Ви успех на професионалния фронт!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 Председател на НСФЕБКНСБ

Инж.Божидар Митев