Уважаеми колеги,

Вие сте хората, на които обществото дължи  уважение за професионализма, с който изпълнявате своите задължения, за да доставите така необходимата светлина и топлина на всички.